• výcvik psov
  Žilina
 • špeciálny
  výcvik psov
 • socializácia
  psov
 • základný
  výcvik psov
Vitajte na našej stránke

Vážení priatelia, súčasní či budúci majitelia psov!

V dnešnej dobe sa každý človek môže stať majiteľom psa, avšak nie každý sa stane jeho dobrým a zodpovedným psovodom, ktorý z neho vychová ovládateľného pomocníka, spoločníka, či ochrancu. Na to, aby sa ním stal aj Váš pes, mu musíte poskytnúť nielen základné podmienky života, ale aj výchovu a výcvik zodpovedajúci jeho predpokladanému využitiu. V prípade ak sa rozhodnete výcvik Vášho psa zveriť práve nám - psovodom a inštruktorom s viac ako 15 ročnou praxou, veríme že po jeho ukončení budete spokojným majiteľom psa s ktorým s ľahkosťou prekonáte všetky nástrahy a úskalia súčasnej uponáhľanej doby. My sami sme majitelia psov pre ktorých sa pes stal nielen prostriedkom pre výkon služby, ale aj objektom hlbšieho záujmu a preto si dobre uvedomujeme zodpovednosť a dôveru ktorú vkladáte do našich rúk.

HOTEL_OBR
Fotogaléria
Videogaléria