Čo všetko ponúkame

Základný výcvik (poslušnosť)

Základný výcvik predstavuje zvládnutie nasledovných cvikov:

1.privolanie psa (povel ku mne)
-pes príde čo najrýchlejšie a čo najkratšou cestou pred psovoda, sadne si a čaká na ďalší povel.

2.chôdza pri nohe na vodidle (povel k nohe)
-pes musí ísť pri nohe psovoda bez toho, aby sa ťahal, predbiehal, odbiehal, alebo zaostával.
-po privolaní na povel k nohe pes psovoda obíde poza chrbát z ľavej strany, až kým nezaujme polohu v sede pri ľavej nohe psovoda.

3.chôdza pri nohe bez vodidla
-pes na povel k nohe kráča pri nohe psovoda reaguje na zmenu smeru a rýchlosti chôdze bez toho aby predbiehal odbiehal alebo zaostával i napriek rušivým vplyvom okolia.

4.sadni
-pes zaujme polohu v sede.

5.ľahni
-pes zaujme polohu v ľahu.

6.vstaň,stoj
-pes zaujme polohu v stoji

7.dlhodobé odloženie (povel zostaň)
-pes po zaujatí polohy v ľahu zotrvá na mieste až do návratu psovoda.

8.prerušenie nežiadúcej činnosti (povel fuj, nesmieš)
-pes musí prerušiť nežiadúcu činnosť.

Po zvládnutí základného výcviku sa majiteľ môže rozhodnúť pre niektorú z možností špeciálneho výcviku. To na aký účel chcete psa použiť musíte zvážiť už pri výbere vhodného plemena, avšak ani to nie je zárukou toho, že Váš pes je vhodný na využitie bežné pre zástupcov jeho rasy. Dokonca ani to že jeho rodičia disponujú požadovanými vlastnosťami, nakoľko konečná povaha psa nespočíva len z vrodených vlastností, ale je ovplyvnená výchovou, prostredím v ktorom vyrastal, životnými skúsenosťami, a to ako v pozitívnom tak negatívnom zmysle. Samozrejme že vhodným výcvikom sa dá väčšina ťažkostí prekonať, ale niektoré veci jednoducho nezmeníte. To či je Váš pes vhodný pre Vami vybrané zameranie sa dá zistiť už počas základného výcviku, prípadne ho už pomaly "viesť" k zvolenému cieľu.

Výcvik psa obrana osôb a ochrana majetku

Je u našich klientov najčastejšou formou špeciálneho výcviku. Predstavuje zvládnutie množstva cvikov a modelových situácií, pričom je možné prispôsobiť výcvik na mieru špecifickým požiadavkám pre čo najlepšie praktické využitie Vášho psa. Takže ak váš pes disponuje potrebnými fyzickými a mentálnymi schopnosťami je len na Vás, aký konkrétny druh "nepríjemností" bude váš štvornohý parťák schopný riešiť. Sem patrí napríklad stráženie objektu na voľno, na pevnom či pohyblivom stanovisku, obrana psovoda pred útočiacou osobou, zadržanie páchateľa, návyk psa na streľbu a podobne. Rovnako poskytujeme poradenstvo pri úprave objektu pre využitie psa. Aby nedošlo k zbytočným nepríjemnostiam, odporúčame majiteľovi takto vycvičeného psa, preštudovať zákon o nutnej obrane a krajnej núdzi.

Výcvik psa pre pachové práce

V civilnom sektore je jeho použitie iba obmedzené a tento druh výcviku je mimoriadne zdĺhavý, napriek tomu v niektorých prípadoch nutný a to predovšetkým v prípade že vlastníte psa služobného plemena s preukazom pôvodu, ktorého chcete uchovniť. To je podmienené zložením skúšky ktorej súčasťou je aj vypracovanie stopy. Okrem stopovania osôb je v rámci pachových prác možné psa využiť aj pre disciplíny ako sú napríklad rozlišovanie predmetov, rozlišovanie osôb, či vyhľadávanie predmetov, avšak ich praktické využitie je prinajmenšom diskutabilné.

Výcvik psa záchranára

Áno aj Váš pes ak na to má, sa môže pre niekoho stať záchrancom toho najcennejšieho, avšak rovnako vysoké nároky sú kladené aj na jeho psovoda, na jeho fyzický a psychický stav. Jeho použitie podlieha smerniciam ministerstva vnútra SR, je podmienené členstvom v niektorej z organizácií poverených touto činnosťou, zložením patričných skúšok a situácie do ktorých sa psovod záchranár dostáva, sú často krát nezávidenia hodné, či nebezpečné. Taktiež si táto "záľuba" vyžaduje neustále vzdelávanie, účasť na kurzoch a celkové prispôsobenie životného štýlu, ale vysoká je aj odmena -pocit že ste niekomu pomohli.